KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри

За Вашиот успех се грижат:


Во КП ангажирани се двајца магистри по економски науки (насока сметководство и ревизија, со поле на научен интерес од областа на финансиите, оптимализација на структурата на изворите на капиталот и истражувањето на сметководствено-финансиски измами), тројца дипломирани економисти, еден правник, како и бројни надворешни соработници. 

Во нашиот тим, освен од областите концентрирани на сметководството, даноците, законите, правото и финансиите, располагаме и со знаење и експертиза од областа на електронскиот бизнис, редизајнирањето на интерните процеси и интернет маркетингот. Дел од членовите на нашиот тим располагаат и со одлично познавање на Англискиот и Германскиот јазик. 

Освен тоа КП има изградено и една комплетна мрежа надворешни соработници - банкари, адвокати, колеги сметководители и ревизори, универзитетски професори, видни личности од издавачки куќи, експерти за трудово и трговско право, дипломирани инженери експерти во областите на заштита на интелектуална сопственост и пазарни состојби во секторот хемиска индустрија итн.

Ангелко Грозданов

 • основач и генерален менаџер
 • главен консултант
 • предавач одговорен за обуките за практично сметководство
 • консултант за буџетско сметководство
 • интерна ревизија на сектор за сметководство

Марија Стрезова Грозданова

 • управител
 • консултант за пазари од областа на хемиската индустрија
 • советник за редизајнирање на производни процеси

М-р Благоја Грозданов

 • управител
 • предавач: практично сметководство, напредно сметководство и анализа на финансиски извештаи, КПУ
 • редизајн на деловни информациски системи (советување при поставување и редизајнирање на ERP системи)
 • одговорен за маркетинг менаџмент
 • овластен сметководител
 • овластен судски вештак (материјално, сметководствено и финансиско работење)
 • изработка на бизнис планови
М-р Грозданов на доделувањето на наградите за Македонски Квалитет во организација на Сојузот на Стопански Комори

Трајанка Ристеска
 • овластен сметководител
 • одговорен консултант за даночни пресметки при исплати на надоместоци на вработените
 • калкулации на плати

Валентина Јанковска
 • овластен сметководител
 • експерт за сметководство на производни компании
 • експерт за сметководство на трговци на големо и мало
 • одговорен даночен консултант
 • предавач за КПУ

Емилија Арсова Грозданова

 • овластен сметководител
 • сметководство на ПЗУ и ПЗО
 • сметководство кај трговци на мало и големо
 • сметководство кај производствени компании

Елена Дончевска
 • експерт од областа на трудовото и трговското право
 • овластен регистрационен агент, регистрации на нови фирми, стечаи и стечајни постапки, ликвидации
 • договори
 • пријави и одјави на лица во редовен работен однос
 • сметководител

М-р Ивана Илиќ

 • овластен сметководител
 • овластен судски вештак (материјално, сметководствено и финансиско работење)
 • асистент во обуки за практично сметководство
 • ИТ поддршка
 • маркетинг асистент
 • план и анализа
 • изработка на бизнис планови
 • трговија на мало, производство и угостителство
 • ive@profit.com.mk

АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно