KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри

КПУ во Конто Профит

ICC the world business organization

Би сакале да Ве известиме дека, на наше големо задоволство, КОНТО ПРОФИТ ДООЕЛ Скопје
ги исполни пропишаните услови за стекнување со правото за организација и одржување на обуки за КПУ за сметководители и овластени сметководители.

Би ни причинило огромна чест и задоволство доколку се решите дел од овие часови да ги слушате токму со нас! Доколку сакате да се пријавите за некоја конкретна КПУ обука која ја организираме Ве молиме пополнете го овој формулар 
и истиот пратете ни го на konto@profit.mk


Внесето го вашиот мејл во нашата мејлинг листа за да добивате правовремени известувања за законски промени и КПУ
Емаил *
 

Почитувани, како акредитиран центар за организација на КПУ, Ве известуваме за спроведување на КПУ - 1 во месец декември 2019 по следниов план:

 • 23.3, БеллаДонна Куманово, од 9:15 и

 • 27.3, Хотел Порта Скопје, од 9:00.

Обуки КПУ, 1 октомври 2017, Скопје и Куманово


Обуките носат 8 поени (8 часа) во насока на исполнување на обврските за КПУ. Во фокусот ќе бидат најавените законски промени во Законот за данок на личен доход (Законот за персонален данок на доход) и Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување:

 • Новиот предлог Закон за вршење на сметководствени работи;
 • Член 14 од ЗДДВ, место на промет на услуги и право на одбивка на влезен ДДВ;
 • МСФИ за МСЕ, Оддел 7: Извештај за парични текови;
 • Оттуѓување на НПО: сметководствен третман;
 • Отпис и исправка на вредност на побарувања: нормативен, даночен и сметководствен третман;
 • Одговорност од работењето на сметководителите: прекршочна и кривична одговорност;
 • Дневници за службени патувања во странство - нормативни, даночни и сметководствени аспекти.

Обуки КПУ 2, декември 2017, Скопје и Куманово

Што треба да знаете за нашите обуки?

 • Сметководството е интердисциплинарно па затоа сметаме дека е од големо значење да се обезбеди и можност за размена на искуства со припадници на останати сродни интелектуални професии. Затоа, предавачи на нашите обуки ќе бидат колеги лиценцирани овластени сметководители но и адвокати, проценители, вешти лица, ревизори и сл., кои ќе пренесат дел од нивните знаења и секојдневни искуства.
 • Секогаш за време на обуките поттикнуваме дебата, дискусија и размена на мислења, ставови и искуства меѓу сите присутни. Темите кои ќе ги обработиме мора да се во согласност со Годишната програма за КПУ, но би сакале секогаш да бидеме флексибилни и да оставиме простор за прашања во рамки на програмата.
 • Нашите обуки се еднодневни и носат 8 поени (8 часа) во насока на исполнување на Вашите обврски за КПУ. Еден час трае 40 минути, што значи ефективно траат 320 минути, со паузи измеѓу секој блок час (генерално, по 80 минутно предавање следат околу 15 минути пауза).

За да се пријавите треба да уплатите 2.000 денари + 18% ДДВ надомест, односно 2.360 денари за секое лице кое ќе присуствува на обуката. Сметки за уплата:

 • 300-0000014524-17 (Комерцијална) и
 • 210-0560987901-48 (НЛБ).

Во цел на дознака Ве молиме наведете име и презиме, број на уверение за сметководител или овластен сметководител и град во кој ќе присуствувате (пример: Миле Милевски, 123456, Скопје).

За повеќе инфо контактирајте не на konto@profit.mk или на еден од телефоните 02 609 1551 или 070 22 11 65.

Ве очекуваме!

КПУ I организирано во текот на март 2018АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно